กพท. ออกประกาศห้ามนักบินใช้กัญชา ฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่น พักใช้ – ถอนใบอนุญาต

กพท. ออกประกาศห้ามนักบินใช้กัญชา ฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่น พักใช้ – ถอนใบอนุญาต

ประกาศ กพท. ล่าสุด ห้ามนักบินใช้กัญชา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เหตุผล มีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ลดประสิทธิภาพในการทำการบิน ฝ่าฝืนปรับ 5 หมื่นบาท พักใช้ – ถอนใบอนุญาตสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศ วันนี้ (27 มิ.ย.65) เรื่องห้ามผู้ประจำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อใช้พืชกัญชา โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น แต่โดยที่กัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด ซึ่งมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย พิจารณาในประเด็นความปลอดภัยของสาธารณะ และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานแล้วพบว่า 

“กัญชามีผลลดประสิทธิภาพในการทำการบิน”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖๗ ว่าด้วยวินัยผู้ประจำหน้าที่ และข้อ ๗ ของข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๗ ว่าด้วยสิทธิทำการของผู้ถือใบอนุญาตนักบิน พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ และพนักงานอำนวยการบิน และข้อ ๑๑ (๑) ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบสำคัญแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ พืชกัญชา รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก ถือเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ข้อ ๒ ห้ามมิให้ผู้ประจำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของพืซกัญชา

ข้อ ๓ ใบสำคัญแพทย์ของผู้ประจำหน้าที่ซึ่งตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของพืชกัญชาเป็นอันใช้ไม่ได้

ชั่วคราว ผู้ประจำหน้าที่นั้นจึงไม่สามารถใช้สิทธิทำการตามใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ของตนได้

ข้อ ๔ ผู้ประจำหน้าที่ที่ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เมื่ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ของพืชกัญชา มีโทษ ดังนี้

(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๙ มีโทษตามมาตรา ๑๐๘ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

(๒) ฝ่าฝืนมาตรา ๕0/๒ และมาตรา ๕0/๓ เป็นเหตุพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

ข้อ ๕ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ปฏิบัติตามคำแนะนำทางการแพทย์ สำหรับผู้ทำการในอากาศ เรื่อง “กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทำการบิน” โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย

ฟังเหตุผล ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบในงานพิธีไหว้ครู

ยกเลิกหมอบกราบ งานพิธีไหว้ครู/บายศรีสู่ขวัญ เปลี่ยนเป็นการ “ไหว้” แทน ชี้องค์การนิสิตมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิ ความเท่าเทียม ที่แฝงไปด้วยความเคารพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การหมอบกราบที่สะท้อนถึง ระบบไพร่ทาส

เฟซบุ๊กแฟนเพจ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ออกมาโพสต์แจ้งข่าวยกเลิกการหมอบกราบ ในงานพิธีไหว้ครู/บายศรีสู่ขวัญ โดยจะเปลี่ยนมาใช้การไหว้แทนการหมอกราบที่ประกาศยกเลิกไปล่าสุด

โดยในโพสต์ของทางเพจ องค์การนักศึกษา ม.อุบลฯให้เหตุผลในการประกาศยกเลิกการหมอบกราบแล้วเปลี่ยนเป็นการ “ไหว้” ไว้ว่าเพราะ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาค สิทธิ ความเท่าเทียม ที่แฝงไปด้วยความเคารพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช่การหมอบกราบที่สะท้อนถึง ระบบไพร่ทาส ในสังคมไทยเพราะคนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกันยังได้มีการเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู/บายศรีสู่ขวัญ ของทางมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปอีกด้วย

ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 วันแรก 27 มิ.ย. 65 สรุปไทม์ไลน์จองโรงแรมที่พัก ซื้อตั๋วเครื่องบิน เช็คอินได้เมื่อไหร่ และผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิส่วนลดอย่างไรบ้าง รวมมาให้แล้วที่นี่

เช็กวิธีลงทะเบียน ผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยาย วันนี้วันแรก 27 มิ.ย. 65 พร้อมขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวปลายปี โดยรัฐบาลจะช่วยออกเงิน 40% และประชาชนผู้ร่วมโครงการออกเงิน 60% วันนี้ทีมงาน The Thaiger จึงจะมาทบทวนขั้นตอนการจองโรงแรมที่พัก และการลงทะเบียนสำหรับโครงการส่วนต่อขยายเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ว่ามีวิธีอย่างไร ได้ส่วนลดและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง สรุปรวมมาให้แล้วมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า